وضعیت اشتراک ویژه:

شما برای دسترسی به این بخش باید وارد شوید

دوره ترید ذخیره ای (به زودی)

در این دوره با روش جدید ترید ارزهای دیجیتال آشنا میشوید که ضمن حفظ ارزش سرمایه ریالی در شرایط تورم فعلی، امکان کسب درآمد و سود دلاری خواهید داشت. توجه کنید که در ایده باران تاکید داریم چند منبع درآمد برای خودتان ایجاد نمایید و اگر شما از چند محل درآمد نداشته باشید در حال ارتکاب اشتباه بزرگی هستید.