نوشته‌ها

ایده خام یا ایده ناب مساله این است!

/
ایده خام و ایده ناب مساله این است!   حتما بارها شده که ایده ای به ذهنتا…