نوشته‌ها

images6 - برداشت تحریم ها و تاثیر بر قیمت نفت

برداشت تحریم ها و تاثیر بر قیمت نفت

/
بدون شک در صورت حصول توافق در مذاکرات هسته ای، ایران در تعیین نرخ ج…