نوشته‌ها

دیوید کلی

دانلود فیلم: اعتماد به نفس خلاق از دیوید کلی

/
  کلی در این فیلم اشاره میکند که خلاقیت تنها در اختیار ع…