نوشته‌ها

فرهنگ

و این است قدرت خلاقیت در فرهنگ سازی

/
همه می دانیم که جا افتادن فرهنگ استفاده از وسیله های مخت…