نوشته‌ها

تفکیک زباله

ایده سطل تفکیک زباله

/
به گفته نایب رئیس صنایع بازیافت ایران، روزانه 50 میلیون کیلو زباله خان…