نوشته‌ها

علی بابا

بوم مدل کسب و کار علی بابا

/
بوم مدل کسب و کار علی بابا معرفی شرکت علی بابا: شرکت گ…
بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار Business Model Canvas

/
بوم مدل کسب و کار Business Model Canvas بوم مدل کسب و کار چ…