نوشته‌ها

کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی خلاقانه:یک پیام مخفی برای کودکان

/
یک کمپین تبلیغاتی با نام "درخشان" که بعد از خوردن بستی به کودکان…