نوشته‌ها

کارت ویزیت

کارت ویزیتی که تبدیل به یک تبر میشود!

/
ایده هایی که در مورد کارت ویزیت منتشر کرده ام با استقبال مواجه شد.و…