نوشته‌ها

ایده

شما هم نگرانید ایده تان دزدیده شود؟

/
شما هم نگرانید ایده تان دزدیده شود؟ معمولا وقتی ایده ای به ذهنمان میرسد از با…