نوشته‌ها

سینما

یک سینمای خاص:در فیلم غرق شوید!

/
قرار گرفتن در شرایط حقیقی یک فیلم میتواند حس خاص و جدیدی به …