نوشته‌ها

نویسنده

دعوت از نویسندگان و مترجمین برای همکاری با ایده باران

/
دعوت از نویسندگان و مترجمین برای همکاری با ایده باران در راستای بهب…
گروهی 435x330 - دعوت به همکاری برای پروژه پژوهشی ملی

دعوت به همکاری برای پروژه پژوهشی ملی

/
از دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی سراسر کشور برای همکاری در پروژه…