نوشته‌ها

1013 - فیلیپ کاتلر به سؤالات بازاریابی کسب و کار پاسخ می‌دهد

فیلیپ کاتلر به سؤالات بازاریابی کسب و کار پاسخ می‌دهد

/
شاید در سال ۱۳۸۶ زمانی که مشتریانی به اولین فروشگاه بستنی‌های …