نوشته‌ها

شکلات

ایده تبلیغات به نام شکوآگهی

/
در زمینه تبدیل برخی اشیا به مواد خوردنی چند ایده منتشر کرده ام و به نظر…