نوشته‌ها

گوشی در خواب

چه ایده ای برای این درصد می توان پیاده کرد؟

/
دوستان ایده بارانی در یک خبر خواندم که موتورولا با تحقیقات در ای…