نوشته‌ها

کرسی

احیای کرسی!

/
کرسی وسیله‌ای است که برای گرم‌شدن در زمستان در خانه‌ها به طور س…