نوشته‌ها

موسس واتس اپ

موسس واتس اپ چگونه زندگی میکند؟

/
    یک سال از زمان فروش واتس اپ میگذرد.معامله ا…