نوشته‌ها

مایکل گربر

نکته ای ارزشمند از مایکل گربر برای راه اندازی کسب و کار

/
مایکل گربر از جمله افرادی است که با نظریه های سیستم سازی کسب و …