نوشته‌ها

این داستان را چگونه تفسیر میکنید؟

/
درست هنگامي كه همه مردم شهر در يك بدهكاري به سر مي‌برند و ه…