نوشته‌ها

موفقیت از زبان جک ولش

موفقیت از زبان جک ولش

/
موفقیت از زبان جک ولش جک ولش (Jack Welch) رئیس هیئت مدیره و مدی…