نوشته‌ها

بیل گیتس

گفته های بیل گیتس ثروتمند ترین مرد جهان

/
از آنجایی که گفتار هرکس نشانه شخصیت و طرز تفکر اوست، آشنایی با گ…