نوشته‌ها

جلسه توفان فکری ایده باران

جلسه توفان فکری ایده باران در تبریز(93/6/27)

/
سلام بر ایده بارانی های عزیز اولین جلسه حضوری ایده باران در شه…