نوشته‌ها

استیو جابز

زندگی کارآفرینان ثروتمند در 25 سالگی چگونه بوده؟

/
زندگی کارآفرینان ثروتمند در 25 سالگی چگونه بوده؟ داستان زندگی …
1227 - ثروتمندان بزرگ چگونه پول دار شدند؟

ثروتمندان بزرگ چگونه پول دار شدند؟

/
ثروتمندان بزرگ چگونه پول دار شدند؟ روبرت اربن، میلیونر سرشناس، می‌گوید: «ه…