نوشته‌ها

ایده پزشکی

نارنجک نجات!

/
نارنجک نجات حاصل خلاقیت یکی از ایده بارانی های عزیز است که هم ثب…
ایده پزشکی

فراخوان اختراع پزشکی

/
دوستان خلاق ایده باران که طرح و اخراعی در زمینه پزشکی دارند با گروه ا…