نوشته‌ها

جلسه ایده باران تبریز

راه اندازی دفتر ایده باران تبریز برای گردهمایی اعضا

/
ایده بارانی های عزیز دفتر ایده باران شهر تبریز راه اندازی شده است …
جلسه توفان فکری ایده باران

جلسه توفان فکری ایده باران در تبریز(93/6/27)

/
سلام بر ایده بارانی های عزیز اولین جلسه حضوری ایده باران در شه…