نوشته‌ها

کیت کت

جایزه کیت کت برای یک دقیقه استراحت

/
  همه‌ی سعی Kit Kat این است که مردم را وادار به استراحت …