نوشته‌ها

1013 - نکات بازاریابی جهانی برای کسب و کارهای کوچک

نکات بازاریابی جهانی برای کسب و کارهای کوچک

/
در این مطلب کتاب «همه‌ کسب و کار‌ها محلی است» اثر جان کلچ و کاتری…