نوشته‌ها

تاکسی بدون راننده

Robot Taxi-تاکسی های بدون راننده

/
تصور کنید سوار یک تاکسی می شود که راننده ندارد!و شما را به مسیر دلخواهتا…