صندوق

صندوق بیت کوین و ارزهای دیجیتال

سرمایه گذاری تضمینی در ارزهای دیجیتال

The bit logo e1575819611411 - پروژه ها

پروژه ایده باران

پلتفرم سرمایه گذاری آنلاین بر روی ایده ها

اولین پلتفرم مشارکت و سرمایه گذاری

FAV - پروژه ها

پروژه پین استار

اولین شبکه اجتماعی اعتبار محور

جهانی از جنس اعتماد

pinstar picto - پروژه ها