black vip card golden label 107988 201 - خرید اشتراک ایده باران

تخفیف ویژه برای دوران قرنطینه:

در طرح ویژه شما عزیزان میتوانید با تنها 490 هزار تومان (به جای 1.5 میلیون) عضو خانواده ایده باران شوید و از خدمات گروه استفاده نمایید.

امیدواریم به این بهانه، فرصتی شکل بگیرد تا علاقمندان کارآفرینی که تا به حال نتوانسته بودند عضو خانواده ایده باران شوند در این طرح عضو شده و کسب و کار خود را راه اندازی نمایند.

#کرونا_را_شکست_میدهیم