نوشته‌ها

کارآفرینی

آیا این 12 ویژگی کارآفرینان موفق را دارید؟

/
بارها در مورد ویژگی های کارآفرینان موفق مطلب نوشته ایم و به این…
کسب و کار

پیشرفت کسب و کار و نیاز به واگذاری مدیریت به دیگری

/
این نکته را باید در نظر داشت که واگذاری کارها یکی از مهارت‌های اساسی م…
کسب و کار

کسب و کار های موفقی که دانشجویان راه اندازی کرده اند

/
کسب و کار های موفقی که دانشجویان راه اندازی کرده اند یک اینف…
معرفی سایت های مرتبط با کارآفرینی

برای کارآفرینی ابتدا ذهن خود را آماده کنید

/
برای کارآفرینی ابتدا ذهن خود را آماده کنید   چه افرادی که ق…
معرفی سایت های مرتبط با کارآفرینی

جملات نوابغ کسب و کار برای کارآفرینی موفق

/
نظرات بزرگان کسب و کار همیشه جذاب و شنیدنی است و کسانی که در…
کارآفرینی

کوتاه برای کارآفرینی

/
کارآفرینی یک رویا یا واقعیتی دست یافتنی؟ نظر شما چیست آی…