نوشته‌ها

فنجان قهوه

ایده:وسیله ای به نام گرمر!

/
ایده پردازی برای ساخت وسیله فعالیت لذت بخشی است.ابتدا یک مساله …