اگر از بین ایده های سایت، طرح مناسبی پیدا نکرده اید، پس از پر نمودن اطلاعات کاربری از این بخش میتوانید درخواست ایده خود را ارسال نمایید. تا دقیقا بر اساس شرایط خود بهترین ایده کسب و کار را دریافت نمایید.

لیست درخواست های ایده شما :

برای دسترسی به این بخش باید وارد شوید