پین استار: اولین پروژه مشارکتی گروه ایده باران. آنلاین بر روی یک استارتاپ میلیاردی سرمایه گذاری کنید.

ایده استارتاپ ایده کسب و کار فیزیکی ایده ساخت وسیله